idea (1)

Sektör Analizi ve Psikolojik Olarak Araştırmaları Yapıyoruz

Firmanızın analizini yapıyor ve hedeflerini inceliyoruz.

list
microchip

Tasarımı yapılacak mecraların ve materyallerin belirliyoruz

Logo sunumunu yapıyor ve onay sürecini bekliyoruz

idea (2)
checked

Tüm materyallerin farklı platformlarda teslimini yaparak gerçekleştiriyoruz.

pentamockup
pentamockup2